Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

O projektu

Úvod  |  O projektu

Projekt Znamení víry v krajině

je financován a realizován v programu Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů

Partneři:

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Österreichische Gesellschaft für Denkmal- und Ortsbildpflege

Cílem projektu je

 výzkum, interpretace, propagace a zachování sakrálních památek jako společného kulturního dědictví v regionu Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska.

Kostely, kaple a drobné sakrální památky představují společné dědictví zanechané nám našimi předky. Vyjadřují jejich a možná i naši víru, jsou jejími symboly, znameními v krajině. Ta bývala jejich domovem bez ohledu na hranice, užívaný jazyk a státní příslušnost.

Krajina se v průběhu posledních desetiletí proměnila. Zejména na české straně zcela změnila svou tvář po nuceném odchodu německy mluvících obyvatel. Zmizely domy, zmizely vesnice, zmizeli lidé. Políčka a remízky pohltily lány polí. Bývalé vesnice a pastviny zarostly lesem. Mnohde nezbylo nic jiného než křížek či kaplička – jediní svědci toho, že zde kdysi žili lidé.

bývalá Klepná

Také na rakouské straně ubývá obyvatel a některé domy zůstavají prázdné. Okres Gmünd patří v Rakousku k těm, kde
k úbytku dochází nejrychleji. Sakrální památky umístěné v místech sídel, ať již existujících či zaniklých, a podél cest představují síť spojující křehkým poutem krajinu rozdělenou hranicí. Hranicí, která působí dojmem, že se ocitáme na konci světa. Přecházíme-li po cestách přes hranici mezi oběma státy, vidíme, že sakrální památky nesou společné rysy. Boží muka jsou stavěna ze stejného kamene, který poskytují hory. Zdobily je obrázky malované na skle, jejich malování patřilo k místním tradičním řemeslům. Vytvářeli je stejní lidé se stejnou vírou. Společně se potkávali na významných místech spojených s křesťanskou zbožností, ať již v poutních chrámech či u kapličky v lese.

Sakrální památky jsou významnou součástí naší krajiny. Vyjadřují jejího ducha a napomáhají k vnímání jejího svérázného charakteru. Projekt Znamení víry v krajině má za cíl prostřednictvím výzkumu, popisu, interpretace a propagace podpořit zachování a zpřístupnění sakrálních památek veřejnosti a přispět tím ke zkvalitnění kulturního života v regionu.

Kontakty: 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kněžská 8
370 01 České Budějovice
Telefon: 387 773 501
Telefon, fax: 386 354 994
E-mail: dekanat@tf.jcu.cz

http://www.tf.jcu.cz

 

Österreichische Gesellschaft für Denkmal– und Ortsbildpflege

E-mail:gesellschaft@denkmal-ortsbildpflege.at
www.denkmal-ortsbildpflege.at

 

Kontaktní osoba:

Michaela Vlčková
tel:608072506
E-mail: michaela.vlckova@icloud.com
www.mytiny.cz